Whitestone Christian Fellowship: 42.981879, -77.409263